Slöjdhandledarutbildning hösten 2017!

Nu är äntligen alla datum satta och det är dags att anmäla sig till vår populära slöjdhandledarutbildning. Välkomna!

Slöjdhandledarutbildning 2017

Publicerat i Slöjd händer | Lämna en kommentar

Spinnträff den 29 april

spinnträff 29 april

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Sätta pris och ta betalt

Är du verksam som slöjdare, konst- eller kulturhantverkare? Funderar du ibland över vad som är rätt pris på dina produkter och hur du ska ta betalt för dina tjänster eller varor? Välkommen till seminariedagen på Upplandsmuseet den 18 maj!Sätta pris och ta betalt _program.jpg

 

Publicerat i Slöjd händer | Lämna en kommentar

Ullmarknad i Österbybruk

Flyerx1Planeringen är i full gång – ladda för en helg med ullupplevelser för hela familjen.
Utöver det stora utbudet av garn, skinn, ull, redskap – en hel bunt med kurser, föreläsningar och gratis prova-på-aktiviteter.

Publicerat i Slöjd händer | Lämna en kommentar

Gränslöst smide

Tillsammans med kollegorna i Dalarna och Gävleborg bjuder vi in dig som är intresserad av smide till en träff i Gävle. Träffen är en del i vårt pågående samarbete, du kan ta del av förstudierapporten här

Smideseminarium 8 april klar.jpg

Publicerat i Slöjd händer | Lämna en kommentar

Slöjdhandledarutbildningen 2017

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län arrangerar under hösten 2017 ytterligare en slöjdhandledarutbildning. Det är en möjlighet att fortbilda dig inom slöjd och pedagogik. Utbildningen kommer att ge dig redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och vuxna.

Den vänder sig till dig som är verksam inom skolan, förskolan, kulturskolan, särskolan, museum, inom en förening eller liknande och vill öka barns och vuxnas möjlighet att slöjda.  Utbildningen är till för dig som ser slöjden som ett komplement till den verksamhet du redan har och för sig som vill starta en ny verksamhet, tillexempel en slöjdklubb.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden som bygger på enkla tekniker, handverktyg och material från naturen och återbruk. Denna slöjd är lätt att anpassa efter var och ens förutsättningar och behov, vilket ger stora möjligheter till fritt skapande och kreativitet!

Förutom mycket slöjdande i olika material och tekniker får du föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

  • Mångkultur
  • Genusfrågor
  • Kulturhistoria
  • Ledarskap
  • Sätta ord på den ”tysta kunskapen”
  • Hur du skapar en inspirerande och tillåtande miljö

En heldag barnolycksfallsutbildning ingår också.

I och med utbildningen blir du en del av vårt handledarnätverk, vilket innebär att du kommer bli inbjuden till handledarträffar och annat kul!

 img_4480

Tid: Utbildningen är fördelad på åtta heldagsträffar varannan torsdag under hösten 2017
Anmälan: Anmäl dig till elin.danielsson@upplandsmuseet.se

 

Frågor/kontakt: Vid frågor, se mailadress ovan eller ring Elin på 018-16 91 72

 

Publicerat i Slöjd händer | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Järnsmide

Som ni kanske kommer ihåg så startade vi hemslöjdskonsulenter i Uppsala län upp ett samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Gävleborg och Dalarna under 2015. Samarbetet har arbetsnamnet ”järnprojektet” och syftet är att lyfta fram järnets betydelse i våra tre län, både historiskt och i nutid.Vi har därigenom också påbörjat arbetet med att bygga upp ett nätverk mellan oss och mellan de smeder som vi ha kommit i kontakt med. Några av Uppsala läns smeder kan du läsa mera om under fliken ”järnportalen” här på vår blogg.

_mg_1519Bilden visar i förgrunden en grind skapat av Erika Galle och den vackra miljön är  delar av Lövstabruk. Foto: Pea Sjölén

Under en torsdag i november hade jag möjlighet att åka ut till några av våra smeder för att stämma av dagsläget inför det fortsatta arbetet med projektet.Våra samtal berörde många viktiga ämnen med det professionella företagandet som central punkt. En kort sammanställning är följande:

Linnea Lindgren har fått möjligheten att arbeta på Forsviksbruk och kommer därigenom att förlägga den mesta delen av sitt arbete där.

Silas Engström är i full färd med att bygga en ny smedja hemmavid . den kommer att bli ca: 150 m2. Han har också tagit fram en ny serie ljusstakar i koppar, aluminium, mässing och järn inför julen.

Erika Galle arbetar nu med en produktion inför julmarknaden på Lövstabruk. Erika deltar också i det norduppländska projektet Affärskompetens Norduppland som har fokus på företagsutveckling för solo och mikroföretag etablerade i norra delarna av vårt län. Läs mera här

Pär Forsgren arbetar nu med en separatutställning som kommer att visas i Dalsland under 2017

Publicerat i Slöjd händer | Märkt | Lämna en kommentar