Mera Slöjd

Här lägger vi Hemslöjdskonsulenter in tips på andra slöjdaktiviteter än de som vi själva arrangerar.

Kurser/workshops:

Järnsmide:

  • Pär Forsgren, Österbybruk. Grundkurs i smide, 3 timmar. Förmiddag eller eftermiddag.  Tre personer åt gången. Kontakt finns på hemsidan
  • Smideskurser i Långsand, Älvkarleby kommun:  kontakt finns på hemsidan

 

Utbildningar:

Västerbergs folkhögskola: Länk här

Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk. Länk här

 

Annonser